Avís legal

Titular del web i dades de contacte

www.cursadelgall.cat, és un domini a Internet titularitat de CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT amb adreça al Carrer de Sant Bartomeu, 11 de Sant Cugat del Vallès (08172). Pot posar-se en contacte amb nosaltres trucant al número 936745396 o per correu electrònic a cmsc@cmsc.cat

Condicions d’ús del web

Les presents condicions d’ús regulen l’accés a aquest web per part dels usuaris/es de CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT i altres usuaris d’Internet. Pel sol fet d’utilitzar aquest web, l’usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes condicions d’ús la CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d’ús de la web. La prestació del servei d’aquest web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Limitació de responsabilitat

El contingut d’aquest web és de caràcter general i té una finalitat i uns efectes informatius. Tanmateix, ofereix un espai exclusiu per als seus socis/es, al que s’ha d’accedir mitjançant usuari i contrasenya, a més de la possibilitat de tramitar en línia la inscripció al Club o a qualsevol de les activitats que aquest organitzi.
Aquesta web inclou enllaços a altres webs.  CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l’accés i utilització dels enllaços a altres webs, facilitats en aquesta.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d’aquest web es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Els drets d’autor sobre aquests continguts corresponen en exclusiva CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT, llevat que no s’indiqui el contrari. L’usuari reconeix que l’ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals pròpies de l’usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació d’aquestes obres, que no es trobi expressament autoritzada, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual. L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el «copyright» i altres dades identificatives dels drets de CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT o dels seus titulars incorporats als continguts, així com dels dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitat de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol•licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar, de qualsevol manera, aquesta informació. www.cursadelgall.cat és un domini registrat per CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT. No pot ser utilitzat, excepte si s’ha obtingut autorització expressa prèviament, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin de CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT si pot causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT.

Aportacions dels usuaris

Excepte en el supòsit d’acord particular diferent, les aportacions (textos, fotografies, dibuixos, etc.) que els usuaris de l’entorn facin a aquest web implicaran la cessió automàtica del dret d’imatge i dels drets de reproducció, distribució, comunicació o adaptació dels continguts lliurats , en un àmbit geogràfic mundial i per un període indefinit. Aquesta cessió permetrà utilitzar el material en el propi entorn (per dur a terme les finalitats que van motivar la recollida), així com també l’autorització per incorporar aquests continguts en aquells suports que permetin una activitat de promoció, arxiu o investigació del web per part dels seus propietaris.

Política per enllaçar a aquest web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al web de CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT s’haurà d’atenir a les següents condicions:
• Ha de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i ha de constar de forma expressa el seu atorgament.
• L’enllaç (excepte aquells signes que formin part del mateix híper-enllaç a la pàgina) no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT. Sota cap concepte, la CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l’hiper-enllaç, ni de les informacions o manifestacions que s’hi incloguin.


Política de privacitat i protecció de dades

Per navegar per la web no és necessari realitzar cap registre previ d’usuari ni facilitar cap dada de caràcter personal. Únicament en el cas d’emplenament d’un formulari o enviament d’un correu electrònic, serà obligatori facilitar una sèrie de dades. Quan sigui sol•licitat l’emplenament d’un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament, de la identitat i adreça del responsable del fitxer, dels destinataris de la informació i de la possibilitat del titular de les dades d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. L’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actuals. En el cas que l’usuari introdueixi dades corresponents a una altra persona, s’entendrà que té consentiment exprés per a això d’aquesta persona, i que aquesta ens atorga autorització per realitzar el tractament descrit. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de l’emplenament del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats. L’usuari ha de comunicar qualsevol modificació en les dades proporcionades amb la finalitat de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Analítiques web

Aquesta pàgina web utilitza diverses analítiques per tal de conèixer la manera com és buscada, accedida i utilitzada pel públic. Aquestes analítiques poden implicar la recopilació de dades de caràcter personal com ara l’adreça IP, la localització de la connexió, la informació sobre el programari o maquinari de navegació, etc. Aquesta informació no s’associa als usuaris i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del web de l’empresa.

Google Analytics

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític del web prestat per Google, Inc, una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units («Google»). Google Analytics utilitza «cookies», que són arxius de text ubicats al seu ordinador, per tal d’ajudar el web a analitzar l’ús que fan els usuaris del web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb la finalitat de seguir la pista del seu ús del web, recopilant informes de l’activitat del web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del web i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. L’usuari pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, l’usuari ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar plenament les funcions del web. En utilitzar aquest web l’usuari consenteix el tractament de les seves dades per Google en la forma i per  les finalitats indicades.